Om Bryggens Bastion

Bryggens Bastion – sammen om det grønne liv i byen

Bryggens Bastion er et attraktivt, grønt boligkvarter ved Islands Brygge. Her kan du leve et moderne familieliv i trygge rammer midt i det historiske København. Kvarteret er til dig, der foretrækker arkitektur af høj kvalitet, varieret bynatur og et aktivt fællesskab midt i byens puls.

Bryggens Bastion har gode forbindelser til resten af byen med metroen, i bil og på cykel, ligesom der er mulighed for gode gåture. Boligkvarterets legende grønne cykelrute inviterer til daglige ture til resten af Islands Brygge, byens rige kulturliv og et aktivt friluftsliv i Naturpark Amager. Bryggens Bastion bygger videre på det historiske fortidsminde Faste Batteri, der udgør et grønt åndehul, hvor både store og små kan mærke historiens vingesus – med udsigt til campuslivet på Københavns Universitet.

Bryggens Bastion er bygget til dig, der vil have moderne komfort, høj boligkvalitet og et levende fællesskab sammen med dine nye naboer. Der er mulighed for leje af p-plads i kælderen til din bil, og vi har tænkt på cykelelevator og udsigt fra din terrasse. Der er taget højde for at give dig og din familie plads til et grønt udeliv, et legende fritidsliv og et aktivt fællesliv – med rum til at trække jer tilbage og finde ro til fordybelse i kvarterets grønne åndehuller.

Bryggens Bastion er for alle, der ønsker et trygt og moderne storbyliv i grønne rammer.

Områdets og grundens historie

Området omkring Amager Fælled har siden 1600-tallet været brugt til artilleriets skydeøvelser. Bryggens Bastion ligger i forlængelse af det historiske fortidsminde Faste Batteri, der var et militært øvelsesbatteri – en opbygget lokalitet til militærtræning. Installationen blev etableret i 1700-tallet, men havde aldrig nogen funktion i Københavns forsvar, det blev udelukkende brugt til øvelsesskydninger og til afprøvning af artilleri. Anlægget bestod af en vold, hvor der stod en række kanoner, som kunne affyres ud over Amager Fælled. Batteriet var desuden omkranset af en voldgrav.

Anlægget var i første omgang etableret som et midlertidigt batteri, men overgik senere til at være permanent. Det blev udvidet af flere omgange og var, da det var størst, et ret omfattende batteri, der gik næsten hen til hvor Bikubenkollegiet ligger i dag. I slutningen af 1940’erne blev anlægget nedlagt og stedet blev i 1970’erne fredet som fortidsminde.

Med udviklingen af Bryggens Bastion reetableres fortidsmindet og kommer dermed til at danne en grøn oase i byen, der bliver tilgængelig for alle. Samtidig vil anlæggets historie og brug blive formidlet til de besøgende.

Bryggens Bastion – bag om navnet og historien

Bryggens Bastion slår rod i historien og bygger bro til fremtiden. Bryggens Bastion er et moderne sammensat navn, der bygger videre på stedets historiske militæranlæg Faste Batteri, knytter sig tæt til bryggens islandske historie og viderefører de klassiske bastioner på Christianshavn.

Området omkring Faste Batteri har altid været kendetegnet af transformation og nytænkning midt i byens udvikling, og af nye historiske funktioner – fra militært øvelsesområde til post- og televærksteder.

Faste Batteri var historisk et militært øvelsesområde og skydebane, hvor kongens soldater kunne øve sig i at skyde fra anlæg, der imiterede en bastion – en slags øvelsesanlæg, hvor soldaterne kunne træne kunsten at indtage og forsvare en bastion – et fremskudt forsvarsværn.

Området placerer sig mellem Islands Brygges blandede bolig- og industriområde, Amagerbros tætte karrébebyggelser og Københavns Universitet, der markerer starten på Ørestaden.

Med placeringen af Islands Brygge metrostation griber kvarteret ud efter nye forbindelser og Bryggens Bastion bliver en naturlig udvidelse af Islands Brygge og skyder sig fysisk frem som bastionerne på Christianshavn.

Her udvikles en ny og spændende bydel. Her er du på Bryggens Bastion.

Kort om Bryggens Bastion:

  • Bryggens Bastion bliver et tæt bykvarter med en blanding af erhverv, boliger, butikker og kulturfunktioner
  • Der opføres 8 karréer på 7-8 etager
  • Der bygges 2 tårne på hhv. 99 og 86 meter
  • Der bliver sammenlagt 125.000 etagementer med op til 1.000 nye privatboliger
  • Området vil bestå af 75% boligareal og 25% erhverv
  • De første 30.000 kvm er solgt til svenske Heimstaden AB – byggeriet er påbegyndt og leveres i tre etaper mellem 2018 og 2021
  • Den ene af de første tre færdige bygninger vil indeholde 97 almene ungdomsboliger

Beligenhed

Placering og afstande

De 7 hektar der udgør Bryggens Bastion har en attraktiv placering i begyndelsen af Amager ved Islands Brygge og over for Københavns Universitet. Islands Brygge metrostation ligger på den anden side af gaden, og både havnebadet på Bryggen, naturen på Amager Fælled og bylivet omkring Rådhuspladsen er kun få minutter væk. Området bliver et tæt bykvarter med en blanding af erhverv, boliger, butikker og kulturfunktioner.

Arkitektur

Bryggens Bastion

Københavns nye grønne byområde skaber de optimale rammer om det moderne familieliv med fokus på bæredygtighed, trygge byrum og moderne fællesskaber på tværs af beboerne og resten af byen. Her vil vi skabe gode rammer for forskellige typer af fællesskaber mellem beboerne, men også gode muligheder for at invitere lokalområdet indenfor.

Et centralt grønt parkstrøg løber gennem Bryggens Bastion og skaber en grøn cykelforbindelse ved navn ’Bastionspassagen’, der bliver områdets sammenbindende element. Bastionspassagen forbinder det centralt beliggende boligkvarter med resten af byen, og gør det nemt at transportere sig rundt på cykel og til fods – samtidig bidrager den til liv i området. Bryggens Bastion er kendetegnet ved bynaturen, der får lov at brede sig og medvirker til oplevelsen af et meget grønt byområde. En række grønne områder med friarealer skaber sammen med fire karakteristiske byrum nye lokale mødesteder for beboere og brugere af området. Byrummenes forskellige karakter opfylder beboere og besøgendes daglige behov – fra sportsudøvelse til tænkepauser til mødet omkring vandbassinet, der bliver et centrum for udeliv og aktivitet samtidig med, at det fungerer som klimasikring og regnvandsopsamler i tilfælde af skybrud.

Bryggens Bastion tager højde for den omkringliggende bys struktur, skala og materialevalg. Den tilpasser sig den omkringliggende historiske bydel på Bryggen og nyfortolker den klassiske københavnske karré med i alt otte karréer. Kvarteret er DGNB-certificeret, hvilket er en garanti for et byområde, hvor bæredygtigheden er tænkt ind i alle aspekter af stedet. Masterplanen for Bryggens Bastion er udarbejdet af tegnestuerne Arkitema og Tredje Natur i samarbejde med Københavns Kommune.

Interaktivt kort

Tryk på punkterne for at se mere