Arkitektur

Bryggens Bastion

Københavns nye grønne boligkvarter giver dig optimale rammer om det moderne familieliv med fokus på bæredygtighed, trygge byrum og moderne fællesskaber på tværs af beboerne og resten af byen. Her vil vi skabe gode rammer for forskellige typer af fællesskaber mellem beboerne – og samtidig gode muligheder for at invitere lokalområdet indenfor.

Et centralt parkstrøg løber gennem Bryggens Bastion og skaber en grøn cykelforbindelse ved navn ’Bastionspassagen’.

Passagen forbinder det centralt beliggende boligkvarter med resten af byen og gør det nemt at transportere sig rundt på cykel og til fods – og samtidig bidrager passagen til at skabe liv i kvarteret.

Bryggens Bastion er kendetegnet ved bynaturen, der får lov til at brede sig og medvirker til at skabe et meget grønt bykvarter. En række grønne områder danner sammen med fire karakteristiske byrum nye lokale mødesteder for beboere og brugere af området. Byrummene bliver udformet forskelligt og opfylder daglige behov for beboere og besøgende– fra sportsudøvelse over  tænkepauser til mødet ved vandbassinet. Bassinet bliver både et centrum for udeliv og fungerer som klimasikring og regnvandsopsamler i tilfælde af skybrud.

Kvarteret ventes at blive DGNB-certificeret, hvilket er en garanti for et byområde, hvor bæredygtigheden er tænkt ind i alle aspekter af stedet.

Bryggens Bastion tilpasser sig den omkringliggende historiske bydel på Islands Brygge og Amagerbro og nyfortolker den klassiske københavnerkarré med i alt otte boligkarréer.

Masterplanen for Bryggens Bastion er udarbejdet af tegnestuerne Arkitema og Tredje Natur i samarbejde med Københavns Kommune.

Interaktivt kort

Klik på kortet for at se udsigten fra toppen af de kommende to tårne i Bryggens Bastion og et par kig rundt om i kvarteret.