Om Bryggens Bastion

Sammen om det grønne liv i byen

Bryggens Bastion er et attraktivt, grønt boligkvarter ved Islands Brygge. Her kan du leve et moderne familieliv i trygge rammer midt i det historiske København. Kvarteret er til dig, der foretrækker arkitektur af høj kvalitet, varieret bynatur og et aktivt fællesskab midt i byens puls.

Bryggens Bastion har gode forbindelser til resten af byen med metroen, adskillige buslinjer, i bil og på cykel, ligesom der er mulighed for gode gåture. Boligkvarterets legende grønne cykelrute inviterer til daglige ture til resten af Islands Brygge, til byens rige kulturliv og til et aktivt friluftsliv i Naturpark Amager. Bryggens Bastion bygger videre på det historiske fortidsminde Faste Batteri, der udgør et grønt åndehul, hvor både store og små kan mærke historiens vingesus – med udsigt til campuslivet på Københavns Universitet.

Bryggens Bastion er bygget til dig, der vil have moderne komfort, høj boligkvalitet og et levende fællesskab sammen med dine nye naboer. Du kan leje p-plads i kælderen til din bil, og vi har både tænkt på cykelelevator og udsigt fra din terrasse.

Der er også skabt gode rammer for, at du og din familie i dagligdagen kan have et grønt udeliv, et legende fritidsliv og et aktivt fællesliv – med god plads til at trække jer tilbage og finde ro til fordybelse i kvarterets mange grønne åndehuller. Bryggens Bastion er for alle, der ønsker et trygt og moderne storbyliv i grønne rammer.

Områdets og grundens historie

Området omkring Amager Fælled har siden 1600-tallet været brugt til artilleriets skydeøvelser. Bryggens Bastion ligger i forlængelse af det historiske fortidsminde Faste Batteri, der var et militært øvelsesbatteri – en opbygget lokalitet til militærtræning. Installationen blev etableret i 1700-tallet, men havde aldrig nogen funktion i Københavns forsvar, det blev udelukkende brugt til øvelsesskydninger og til afprøvning af artilleri. Anlægget omfattede bl.a. en vold omkranset af voldgrave, og der var opstillet kanoner, som kunne affyres ud over Amager Fælled.

Anlægget var i første omgang etableret som et midlertidigt batteri, men overgik senere til at være permanent. Det blev udvidet af flere omgange og var, da det var størst, et ret omfattende batteri, der gik næsten hen til hvor Bikubenkollegiet ligger i dag. I slutningen af 1940’erne blev anlægget nedlagt og stedet blev i 1970’erne fredet som fortidsminde.

Med udviklingen af Bryggens Bastion reetableres fortidsmindet og kommer dermed til at danne en grøn oase i byen, der bliver tilgængelig for alle. Voldgraven og de øvrige konstruktioner bliver restaureret i tæt samarbejde med Københavns Museum samt Slots- og Kulturstyrelsen. Der kommer information om anlæggets historie – og der bliver tilmed opstillet kanoner igen!

Bryggens Bastion 1906

Bryggens Bastion 1952

Kort om Bryggens Bastion

  • Bryggens Bastion bliver et tæt, grønt bykvarter med boliger, butikker, caféer, erhverv og kulturfunktioner
  • Der opføres 8 karréer på 7-8 etager og 2 tårne på hhv. 23 og 30 etager
  • Der kommer byggeri på i alt  125.000 kvadratmeter med op til 1.000 blandede boliger
  • Byggeriet bliver fordelt med 75% boliger og 25% erhverv
  • De første 30.000 kvadratmeter er solgt til det svenske ejendomsselskab Heimstaden – byggeriet blev indledt i foråret 2017 og leveres i tre etaper mellem 2018 og 2021
  • Boligselskabet KAB får en bygning med 97 almene ungdomsboliger, og der kommer en Rema 1000-butik i gadeplan
  • Udviklingen af Bryggens Bastion ventes at strække sig over 8-10 år fra 2017

Bryggens Bastion – bag om navnet og historien

Bryggens Bastion slår rod i historien og bygger bro til fremtiden. Bryggens Bastion er et moderne sammensat navn, der bygger videre på stedets historiske militæranlæg Faste Batteri, knytter sig tæt til bryggens islandske historie og viderefører de klassiske bastioner på Christianshavn.

Området omkring Faste Batteri har altid været kendetegnet af transformation og nytænkning midt i byens udvikling, og af nye historiske funktioner – fra militært øvelsesområde til post- og televærksteder.

Faste Batteri var historisk et militært øvelsesområde og skydebane, hvor kongens soldater kunne øve sig i at skyde fra anlæg, der imiterede en bastion – en slags øvelsesanlæg, hvor soldaterne kunne træne kunsten at indtage og forsvare en bastion – et fremskudt forsvarsværn.

Området placerer sig mellem Islands Brygges blandede bolig- og industriområde, Amagerbros tætte karrébebyggelser og Københavns Universitet, der markerer starten på Ørestaden.

Med placeringen af Islands Brygge metrostation griber kvarteret ud efter nye forbindelser og Bryggens Bastion bliver en naturlig udvidelse af Islands Brygge og skyder sig fysisk frem som bastionerne på Christianshavn.

Her udvikles en ny og spændende bydel. Her er du på Bryggens Bastion.